Partner v průmyslové automatizaci

Naše produkty najdou uplatnění v průmyslové automatizaci, identifikaci
zboží, značení výrobků, v procesních a technologických linkách.

Kapacitní snímače

CFAM, CFAK, CFDK

Princip a příklady použití kapacitních snímačů

Kapacitní snímače pracují na principu vyhodnocení změny permitivity prostředí, takže jsou vhodné pro detekci polohy a přítomnosti nemagnetických materiálů, jako jsou kapaliny, plastické hmoty, sklo, keramika, dřevo, kámen, aglomerované materiály, práškové hmoty apod.
Pro optimální přizpůsobení do nejrůznějších konstrukcí jsou vyráběny v kovových i plastových pouzdrech válcového a pravoúhlého tvaru se snímací vzdáleností od 0,5 do 15 mm. K dispozici jsou také speciální kapacitní snímače určené ke kontaktnímu snímání hladiny vodivých i nevodivých kapalin.

Typické příklady využití kapacitních snímačů

Kapacitní snímače jsou neodmyslitelné v:

  • potravinářském průmyslu při výrobě a balení cukru, paštik, tuků, masných výrobků, umělých střev
  • plničkách lahví, krabic, kartónů, kelímků a sáčků
  • farmaceutickém a kosmetickém průmyslu při balení léků, krémů a past
  • ve výrobních technologiích pro snímání hladin v zásobnících kapalin a sypkých látek.

 

Balicí a plnicí linky

  • bezdotykové měření výšky hladiny při plnění
  • třídění a kontrola správné hladiny v obalech
  • možnost použití v plastových, skleněných, papírových a Tetrapakových obalech
  • polohování obalů z výše uvedených materiálů na balicích a plnicích linkách při plnění a finalizaci obalu
  • detekce hladiny kapalin v hladinoznacích (bezkontaktní měření vhodné zejména pro sterilní, korozivní a abrazivní kapaliny)
  • detekce průtoku a přítomnosti granulovaných, sypkých, práškovitých a pastovitých látek v obalech, plastovém a skleněném potrubí a v dávkovacích zařízeních.