Partner v průmyslové automatizaci

Naše produkty najdou uplatnění v průmyslové automatizaci, identifikaci
zboží, značení výrobků, v procesních a technologických linkách.

My Com

MyCom - bezkonkurenční ultrapřesný snímač s opakovatelnou přesností 1µm

Zde najdete katalogové listy a 3D modely pro CAD aplikace.


 
Mikronové spínače (My Com) jsou unikátní kontaktní spínače se spínací citlivostí 1µm po dobu 10 mil. cyklů. S touto citlivostí je nevyrábí žádný jiný výrobce. Vlastním aktuátorem, tedy prvkem, na který působí detekovaný předmět, jsou vyrobeny u velmi tvrdých materiálů, rubínu, tvrdokovu nebo zirkonium oxidu. Mají tvar hrotu nebo kuličky. Použití je velmi široké, např. nastavení referenční polohy, přesné dojezdy, přesné detekce založení, dotykové měření v testovacích aparaturách apod.
.

Aplikace


  • Kontrola kvality
  • Kontrola rozměrů
  • Kalibrace tloušťky plechů, fólií a desek
  • Kalibrace a kontrola rovinnosti ploch, např. vedení obráběcích strojů
  • Kalibrace a kontrola kruhovitosti a průměru válcových ploch
  • Kontrola házivosti hřídelí, kol, ložisek atd.
  • Velmi přesné polohování nástrojů, suportů a os obráběcích strojů
  • Polohování optických a mechanických soustav měřicích přístrojů, elektronových mikroskopů, testerů apod.

Podmínky úspěšné montáže

Při aplikaci je třeba dbát na velice tuhé uložení a přesné nastavení výšky (snímací vzdálenosti), neboť citlivost snímače je již na úrovni vibrací nebo průhybu konstrukce, na které je snímač umístěn.

Provedení snímače E a D má tvrdokovovou kuličku jako snímací prvek a doporučená montáž je bokem ke snímanému povrch. Přesné nastavení polohy umožňuje jemný závit pouzdra se dvěma maticemi. Upevňovací příruba nebo rám musí být dostatečně tuhý.

Provedení A, B, BS, C, F, G a M má hrot z oxidu zirkoničitého a detekovaný předmět se musí vůči hrotu pohybovat kolmo, jinak může dojít ke zlomení hrotu.

Pro dosažení maximální přesnosti a stability musí být montážní příruba rám nebo profil dostatečně tuhý, odolný proti vibracím, teplotně stabilní, připevnění vlastního snímače musí být rovněž stabilní s doporučeným utahovacím momentem.