Partner v průmyslové automatizaci

Naše produkty najdou uplatnění v průmyslové automatizaci, identifikaci
zboží, značení výrobků, v procesních a technologických linkách.

Výroba jednoúčelových strojů

Speciální stroje

Robotická pracoviště se dnes čím dál častěji využívají pro svoji flexibilitu a přesnost při polohování a manipulaci s díly.  Na robotická ramena je možné instalovat například značicí zařízení, která pak mohou flexibilně označovat produkty na hůře přístupných místech.
Ing. Lumír Černý
Vedoucí výroby JUS

Telefon: +420 731 503 747 
E-mail: 


ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ

Robotické zařízení pro montáž, kamerovou kontrolu a označování kovových dílů pro automobilový průmysl technologií REA JET High Resolution:

  Dodávka poloautomatizované montážní linky s kamerovou kontrolou kompletnosti a tlakovou zkouškou těsnosti s následným označováním alfanumerickými znaky a logem.


  Detaily projektu:

  • Robot EPSON
  • Tlakovací zařízen ATEQ
  • Kamerový snímač BAUMER VeriSens
  • Značicí jednotka REA JET HR
  • Polohová a poziční senzorika BAUMER

  Obor:  Automotive