Partner v průmyslové automatizaci

Naše produkty najdou uplatnění v průmyslové automatizaci, identifikaci
zboží, značení výrobků, v procesních a technologických linkách.

Výroba jednoúčelových strojů

Úvod > Produkty > Výroba jednoúčelových strojů > Inspekční stanoviště

Zařízení pro kvalitativní a rozměrovou kontrolu

Jednoúčelové stroje pro kvalitativní inspekci ve většině případů navazují na výrobní linky zákazníků, pokud je nutné provést kontrolu dílů a na ni navazující operace jako je selece neshodných dílů. Tyto linky mohou být kontinuální plně automatické nebo poloautomatické, kdy se díly pro kontrolu zakládají ručně. Maximální spolehlivost kontrolních stanovišť nám umožňuje integrace špičkových kamerových systémů a kamerových snímačů švýcarského výrobce Baumer Optronic.

KONTROLNÍ SYSTÉMY, KTERÉ INTEGRUJEME DO NAŠICH ZAŘÍZENÍ:


Průmyslové kamery a kamerové snímače BAUMER

Vhodné pro:
  • Kontrolu přítomnosti (dílu, uzávěru, etikety, značení aj.)
  • Kvalitativní kontrolu (úplnost dílů, tvarová shoda, detekce povrchových vad, kontrola správné barevnosti, detekce přetoků, kontrola čitelnosti a kontrastnosti značení aj.)
  • Kontrola polohy a orietance
  • Měření charakteristických rozměrů
  • Čtení a verifikace kódů (bar kód, DMC, QR a jiné 2D kódy)


Průmyslové senzory BAUMER

Vhodné pro:
  • Měření charakteristických rozměrů jako je napříkad kontinuální měření tloušťky odvíjeného materiálu, měření vnějších průměrů, ovality, excentricity, průhybu a jiných veličin.
Ing. Lumír Černý
Vedoucí výroby JUS

"Zvyšující se rychlost výrobních linek a vysoké požadavky na udržení nejvyšších kvalitativních standardů vedou ke stále častějšímu implementování kontrolních stanovišť do výrobních procesů.
Prostřednictvím vysokorychlostních kamer a speciálních kamerových snímačů je možné měřit, kontrolovat a číst až desítky parametrů současně a na základě těchto informací zajistit selekci nevyhovujících výrobků."

Telefon: +420 731 503 747 
E-mail: REFERENCE

Zařízení pro kontinuální měření tloušťky plechu.

Návrh samostatně stojícího zařízení pro kontinuální měření tloušky plechu se uplatní v případech, kdy jsou kladeny vysoké požadavky na dodržování přesného rozměru tloušťky v průběhu technologického procesu výroby.

Jedná se zejména o operace tvarování kovu jako
je lisování, stříhání nebo tažení.

Toto zařízení zajišťuje kontinuální 100% kontrolu tloušky plechu v rozsahu tlouštěk od 0,1 do 3 mm a je vhodné jak pro ocelové svitky, tak i pro svitky
z barevných kovů o šířce až do 1000 mm.

Měření je prováděno bezkontaktním způsobem a zařízení neobsahuje tedy žádné měřicí hroty v kontaktu s měřeným plechem, na nichž by docházelo k opotřebení a současně nezanechává žádnou stopu na kontrolovaném pásu.

Přesnost měření je zajištěna špičkovými a spolehlivými senzory BAUMER.