Partner v průmyslové automatizaci

Naše produkty najdou uplatnění v průmyslové automatizaci, identifikaci
zboží, značení výrobků, v procesních a technologických linkách.

Úvod > Produkty > Průmyslové značení > Inkoustové značení > Systém značení tryskami a bloky

Systém značení tryskami a blokyStříkací technologie REA JET pro precizní značení alfanumerických textů a bodů a linek:

Vysoce kvalitní značení bodů a linek:

Nástřik barevných značek (bodů) a barevných linek má klíčovou úlohu v rozlišení výrobků viditelném z velké vzdálenosti nebo k informaci o kvalitativní kontrole nebo kvalitativním třídění.

Nástřik barevných značek (bodů) a barevných linek

Stejně tak je bodové značení v průmyslu používáno ve výrobních a montážních procesech jako finální operace po provedení určité operace.

Typické příklady jsou:

 • Značení neshodných výrobků použitím červeného bodu nebo linky, shodných výrbků použitím zeleného bod nebo linky.
 • Barevné značky na trubkách a kovových nebo plastových profilech sloužící k odlišení sortimentu, případně k označení začátku, konce nebo polohy řezu.
 • Vícebarevné značky pro identifikaci typu výrobku, např. vodovodních a plynových trubek, rozlišení druhu dřeviny na deskách apod.
 • Označení místa svaru na svařovaných trubkách.
 • Značení ohybových a střižných hran na plošných materiálech.
 • Značení „metrových“ značek na deskách, trubkách, tkaných a netkaných textilií a kobercích z rubové strany.

Stříkací technologie REA JET však nabízí mnohem víc:

Například dvoudimenzionální aplikace primeru, barvy, lepidla, desinfekčního prostředku, případně jiné tekutiny podle potřeby technologického procesu, a to vždy do přesně stanoveného místa.

Nástřik alfanumerických textů

Stejně tak lze aplikovat chladicí, řezné a jiné kapaliny a maziva, lubrikanty a tavidla.

Další možností je nanášení těsnicích materiálů, přesné nanášení lepidel, oleje, separátorů a pojistných lepidel na šroubové spoje.

Specialitou REA JET je i značení vysokoteplotními inkousty až do 850°C, některé stříkací bloky jsou schopny stříkat při teplotě až 600°C.

Alfanumerický text Značení kontrolního bodu na pneumatice Značení DTM kódu Značení kontrolních značek na PCB Značení barevných značek na trubkách
Alfanumerický text Značení kontrolního bodu na pneumatice Značení DTM kódu Značení kontrolních značek na PCB Značení barevných značek na trubkách

Alfanumerické texty a body a linky
Značení výrobku po provedení kontroly Značení velkoformátového textu na porézní materiál (beton) Značení barevných identifikačních linek na pružiny Značení barevných „řezových“ linek na keramické roury Značení délkových znače na lana
Značení výrobku po provedení kontroly Značení velkoformátového textu na porézní materiál (beton) Značení barevných identifikačních linek na pružiny Značení barevných „řezových“ linek na keramické roury Značení délkových znače na lana

Kvalita v detailu:

Jednotlivé komponenty

Jednotlivé komponenty

Jednotryskové stříkací systémy a stříkací hlavy EDS

  EDS SR-1 SRM-1 SR-5 SR-7
Médium Inkoust Barva
Inkoust
Barva
Inkoust
Abrazivní média
Barva
Inkoust
Barva
Inkoust
Velikost bodu 0,2-2mm 3-30mm 3-30mm 3-30mm 3-20mm
Linka 0,2-2mm 3-25mm 3-25mm 3-25mm 3-20mm
Povrch - 20-60mm 20-60mm 20-60mm -
Průměr trysky 0,08mm
0,12mm
0,18mm
0,27mm
0,35mm
0,3mm
0,5mm
0,8mm
1,0mm
1,2mm
1,5mm
0,3mm
0,5mm
0,8mm
1,0mm
1,2mm
1,5mm
0,3mm
0,5mm
0,8mm
1,0mm
1,2mm
1,5mm
0,3mm
0,5mm
0,8mm
1,0mm
1,2mm
1,5mm
Rozměry, hmotnost 30x30x75mm
220g
130x50x21mm
400g
130x50x21mm
400g
65x40x25mm
200g
37x20x20mm
90g
Vzdálenost od povrchu Do 10mm 3-100mm 3-100mm 3-100mm 3-60mm
Charakteristika Elektrická a pneumatická verze, pro velmi malé body a linky Pneumatická, interní řízení
Integrovaná cirkulace
Čisticí funkce
Pneumatická, interní řízení
Integrovaná cirkulace
Čisticí funkce
Membránové těsnění vhodné pro abrazivní materiály
Pneumatická, interní řízení
Integrovaná cirkulace
Čisticí funkce
Kompaktní design
Pneumatická, interní řízení
Integrovaná cirkulace
Čisticí funkce
Velmi kompaktní provedení


Stříkací bloky

  SRP SRB SRB 7 compact
  7 9 10 16 32 7 9  
Výška tisku 25-130 30-180 40-200 60-350 120-700 40-190 50-240 25-130
Médium Barva, inkoust, abrazivní média, teplotní odolnost až +600°C Barva, inkoust, abrazivní média, teplotní odolnost až +600°C, vysokoteplotní barvy až +1000°C Barva, inkoust, abrazivní média, teplotní odolnost až +600°C
Rychlost Do 50m/min Do 80m/min Do 80mmin
Rozměry SRP7: 200x130x82mm
SRP9: 220x130x82mm
SRP10: 260x130x82mm
SRP16: 420x130x82mm
SRP32: 750x130x82mm
SRB7: 375x160x78mm
SRB9: 435x160x78mm
180x73x104mm
Hmotnost SRP7: 8kg SRB7: 9kg 3kg
Charakteristika Elektropneumatické řízení přes 3/2 cestný ventil Přímé elektromagnetické řízení
Separace média od řízení
Externí profuk vzduchem
Přímé elektromagnetické řízení
Externí profuk vzduchem


Speciální značení - možné konfigurace

Modulárně strukturované stříkací jednotryskové systémy REA JET (příklad A) může být použit pro aplikace barev a médií na porézní i neporézní materiály.

 • Vyniká extrémně vysokou rychlostí značení až do 100m/min při značení linky, resp. 20ms pro značení bodu nebo čárky.
 • Velikost bodu může být snadno a přesně nastavitelná velikostí trysky a parametry zařízení.
 • Ohromný aplikační rozsah je dán širokým výběrem stříkacích hlav.
 • Poloha hlavy vůči výrobku je libovolná, shora, z boku, zespodu nebo pod úhlem, je důležité z pohledu integrace do zařízení.
 • Široký výběr materiálů použitých při výrobě hlav /hliník, nerez, mosaz) garantuje použití velmi širokého spektra tekutin, které mají být stříkány na povrch výrobku.
 • Lze použít pigmentované kapaliny a barvy a cirkulační provedení hlav.
 • Lze dodat i speciální provedení pro nestandardní nebo korozívní média.
 • Lze dodat i velmi speciální provedení s těsnicími membránami SRM-1 pro nástřik vysoce abrazivních materiálů jako adheziva, UL laků a antikorozních prostředků, nebo velmi agresivních primerů, barev a inkoustů.
 • Tisk kontrastnílinky pro laserové značení problematických materiálů.

Stříkací bloky REA JET (příklad C) jsou určeny všude tam, kde musí být značení jasně čitelné na velkou vzdálenost.

 • Alfanumerické informace, jako např. popis materiálu, výrobní číslo, logo atd. může bý vysoké až 700mm a jeho čitelnost je ze vzdálenosti několika desítek metrů.
 • Typickým použitím jsou hutě, železárny, ocelárny, výroba hliníkových ingotů a plechů, zpracování dřeva a logistika a kontejnerová doprava.
 • Stříkací bloky typu SRP a SRB lze použít až do teploty 600°C pro alfanumerické značení a až 1000°C pro bodové značení.
 • Tato unikátní technologie je dnes jedinou existující technologií inkoustového značení pro takto vysoké teploty.
 • Pro použití pigmentových inkoustů nebo abrazivních látek je k dispozici systém (přklad B) doplněný proplachovacím okruhem. Tento systém je vhodný i pro nepigmentové inkousty, pokud mají být často měněny barvy.
 • Jednotryskový systém REA JET EDS je velmi vhodné řešení pro přesné bodové značení a nanášení celé řady dalích průmyslových médií. Široké možnosti regulace velikosti bodu změno trysky, tlaku v systému dalších parametrů dělají z tohoto systému velmi flexibilní a silný nástroj ve výrobě a kontrole
Příklad systému Příklad systému 2

Připraven k okamžitému použití:

Kompletní stříkací systémy

Kompletní systém je plně konfigurován z výroby a je okamžitě použitelný k integraci do výrobního procesu.
Kompaktní systém REA JET STC se zásobníkem 125ml je velmi vhodný pro malé a střední značicí úlohy v průmyslu a kontrole, zejména pro tisk kontrolních značek a značek pro třídění a sledování malých výrobků.
Díky sortimentu dostupných inkoustů a barev podstatně neexistuje materiál, který by nebylo možno tímto systémem označit.
pouštění (start) značení může být buď manuální nebo externím signálem, např. ze snímače přítomnosti nebo vložení dílu.
Stříkací systémy REA JET STF jsou jedinečné svojí jednoduchou instalací a obsluhou a velmi snadnou integrovatelností do výrobních a kontrolních linek Množství doplňkového příslušenství, zásobníky od 125ml do 4,5 litrů, v širokém rozsahu nastavitelné parametry, až 3m a přídavné cirkulační a poplachové okruhy dělají ze stříkacích systémů velmi univerzální a široce použitelné zařízení.
REA JET STF a STC

Vždycky kvalitní

Materiál zásobníků pro barvy a náplně

Materiál zásobníků při napájení tiskových hlav je speciální plast MDB ve velikostech 1.5 a 4.5 litru. Tento materiál je chemicky velmi stabilní a mimořádně odolný vůči naprosté většině barev, laků a médií, které přicházejí v úvahu pro použití ve stříkacích systémech.
Hlavy jsou vyrobeny z velmi kvalitní nerezi opět odolné i chemicky agresivním médiím, nebo z mosazi. Pro některé aplikace je použita i hliníková slitina.
Veškeré hadičky, těsnění a spojky jsou rovněž vyráběny z velmi stabilních materiálů, které jednak neomezují použití stříkaných médi, jednak zaručují dlouhou životnost celého systému.
Natlakování systému (pohon kapaliny) je možný jak pneumaticky integrovaným kompresorem tak elektrickým čerpadlem, systém tak není závislý na kvalitě tlakového vzduch z rozvodu.K indikaci výšky hladiny a nezbytné rezervy je možno připojit indikátor (optický nebo mechanický) pro kontinuální sledování hladiny média v tanku a odhadu zbytkového množství. Pro speciální aplikace lze dodat i velmi malé zásovníky objemu 75ml.
Materiál zásobníků pro barvy a náplně

Široký výběr:

Barvy, inkousty, chemikálie, čisticí roztoky, spotřební materiál

Pro průmyslové aplikace stříkacích systémů je dispozici bezkonkurenční výběr inkoustů a médií REA JET.
Nabídka zahrnuje inkousty na vodní, alkoholové, acetonové a MEK bázi, pigmentové inkousty, inkousty pro vysoké teploty až do 850°C, UV inkousty, stejně jako barvy, fluorescenční barvy, adhesiva, lubrikanty, těsnicí hmoty, inkousty pro pryže, inkousty na horké povrchy apod.
Inkousty a barvy pro stříkací systémy jsou vyráběny a testovány podle předpisů REA JET a splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost při manipulaci.
Ke každé skupině inkoustů a médií jsou k dispozici čisticí roztoky.
Balení spotřebního materiálu pro expedici je od 125ml lahviček po 200litrové sudy.
Barvy, inkousty, chemikálie, čisticí roztoky, spotřební materiál

Efektivní plánování budoucnosti:

Návrh, vývoj a integrace

Pro konstruktéry a projektanty jsou dostupné 3D mechanických dílů, které poskytují komplexní konstrukční informace a zkracují potřebný čas návrhu zařízení.
K dispozici jsou vizualizace stříkacího procesu a pracovního prostoru stříkacích hlav pro efektivní a rychlý návrh zařízení.
AJP-tech má dlouhou tradici v integraci značících systémů do výrobních procesů a je schopna stejně jako u CNC mechanických značících systémů zajistit a dodat kompletní značicí linku od návrhu řešení přes výrobu, uvedení do provozu až po optimalizaci spotřeby inkoustů.
Vizualizace stříkacího procesu a
pracovního prostoru stříkacích hlav

Návrh, vývoj a integrace