Partner v průmyslové automatizaci

Naše produkty najdou uplatnění v průmyslové automatizaci, identifikaci
zboží, značení výrobků, v procesních a technologických linkách.

Spotřební materiál

Spotřební materiál

 • REA JET vyvinula, vyrábí a prodává nejúplnější sortiment inkoustů, barev, primerů a čisticích roztoků na světě. Jsou určeny pro inkoustové značicí systémy REA JET pro značení textů, grafiky, kódů, ale i pro speciální aplikace, jako je nanášení primerů, lepidel, olejů, kontrastních látek atd. 
 •  Prioritou při vývoji inkoustů je jejich kvalita a kompatibilita s materiály používanými v inkoustových jednotkách a tiskových hlavách. To je důležité z několika důvodů: optimalizace čisticích postupů, nízká spotřeba inkoustu, dlouhá životnost zařízení a výborné vlastnosti inkoustů na nejrůznější povrchy. 
 • Jen velmi málo jiných průmyslových inkoustů snese srovnání se spotřebním materiálem REA JET

Poznámky

 • Inkousty mají extrémně rozdílné fyzikálně chemické vlastnosti. Musí být doslova „vyladěny“ na značený materiál.
 • Musí splňovat mnoho zcela protichůdných požadavků, jako je rychlost schnutí, snadné čištění, dlouhá skladovatelnost, použitelnost na obrovské spektrum materiálů, odolnost proti UV záření, krycí schopnost, kompatibilitu s materiálem hlav a značeného povrchu, přesnost tisku, nerozpíjivost, stálost barvy a celou řadu dalších parametrů. 
 • Navíc ke každému typů inkoustu musí být přiřazen čisticí roztok.
 • Odborníci REA JET k vývoji přistupují velmi zodpovědně. Každý inkoust je před uvedením na trh pečlivě testován, testy se skládají z mnoha dílčích zkoušek a výsledkem je pak materiál, který může být doporučen pro danou tiskovou aplikaci jako bezpečné a spolehlivé řešení.
 • Jen použití originálních inkoustů a spotřebního materiálu REA JET zaručuje optimální vlastnosti, životnost, spotřebu a spolehlivost systémů REA JET.

REA JET inkousty & barvy

 • Přes 400 standardních & speciálních inkoustů – to je to, co odlišuje REA JET od ostatní konkurence. Není snad výrobek, který by nebylo možno spotřebním materiálem REA JET označit. 
 • Balení inkoustů je od malých tiskových kazet HP po 200 litrové sudy. 
 • REA JET má řešení pro téměř veškeré průmyslové aplikace, pro balení zdravotnických potřeb, léků, konstrukčních materiálů, plastů, potravin, pneumatik, kovů, dřeva, stavebních materiálů, textilií a obalových materiálů, inkousty do EXX a inkousty do vysokých teplot až 1000°C 
 • REA JET je připravena vyvinout i zákaznický inkoust pro speciální aplikacemi.
 • Zkušební a testovací metodika REA JET nedovolí uvést na trh neověřený nebo nekvalitní inkoust

Doplňující informace týkající se předpisů REACH

 • Zákazníci si mohou být jisti, celý sortiment spotřebního materiálu vyráběný a dodávaný REA JET striktně podle současné platné evropské legislativy a „Seznamu vyhrazených tiskových barev a dalších produktů“ německé Asociace pro barvy a inkousty EuPIA - CEPE. Tento seznam zakazuje použití toxických a jedovatých materiálů, prostředků a substancí, které jsou známy svými karcinogenními, mutagenními a toxickými vlastnostmi v kategorii 1 a 2 (CRM materiály) pro výrobu barev, laků a pomocných médií. 
 •  Ujišťujeme rovněž zákazníky, že žádný vyráběných spotřebních materiálů nespadá do kategorie produktů SVHC.