Partner v průmyslové automatizaci

Naše produkty najdou uplatnění v průmyslové automatizaci, identifikaci
zboží, značení výrobků, v procesních a technologických linkách.

Induktivní snímače

Popis

Induktivní snímače pracují na principu střídavého elektromagnetického pole, které je zatlumeno přítomností feromagnetického materiálu. Zatlumení je převedeno na dvoustavový výstupní obvod. U analogových odměřovacích je úroveň zatlumení vyhodnocena, linearizována a převedena na unifikovaný výstupní signál 4-20mA nebo 0-10V.Induktivní snímače moho detekovat i neferomagnetické materiály, ale jejich snímací vzdálenost se zkracuje podle typu materiálu

Snímače se dodávají ve válcových hladkých nebo závitových pouzdrech nebo plochých pouzdrech, materiálem je buď nerez, poniklovaná mosaz nebo potravinářská nerez V4A.K dispozici jsou snímače pro standardní použití, pro Heavy Duty aplikace,

se zvýšenou teplotní odolností do 100˚Ca do 180˚C, s krytím IP 67 a IP69K, speciální typy pro venkovní použití, potravinářských oplachových zónách a snímače do přímého styku s potravinami (těsnění ProTec+, mat. V4A, certifikace)

 

 Induktivní snímače s digitálním a analogovým výstupemZde najdete katalogové listy a 3D modely pro CAD aplikace.

Detekce polohy ve výrobním procesu

 • Počítání kovových výrobků ve výrobním procesu
 • Krokování dopravního pásu pomocí detekce polohy indukčním snímačem pro výrobní nebo kontrolní operaci
 • Krokování dopravního pásu pomocí detekce polohy indukčním snímačem pro plnění
 •  

Snímání polohy

 • Snímání polohy hydraulických a pneumatických válců
 • Snímání polohy vřeten ventilů
 • Snímání koncových poloh suportu obráběcích strojů
 • Snímání polohy kabiny výtahu při dojezdu do jednotlivých pater
 • Koncové bezkontaktní spínače automatických dveří

Detekce polohy rotujících dílů

 • Snímání otáček ozubených kol a disků
 • Rozpoznání směru otáčení
 • Indikace nulových otáček (zastavení kola)

Počítání a selekce kovových dílů

 • Stanovení dávek pro další zpracování
 • Počítání dílů v automatických skladových systémech
 • Snímání polotovarů pro automatické obráběcí linky

Řízení mechanického procesu

 • Uzavírání odlévacích forem
 • Snímání polohy bezpečnostní ventilů, klapek a prvků
 • Snímání polohy dílů vstřikovacích forem
 • Snímání polohy střižných nástrojů

Použití indukčních snímačů s analogovým výstupem

 • Stanovení skutečné vzdálenosti výrobku
 • Stanovení vzájemné polohy jednotlivých dílů
 • Přesné polohování kroku ve výrobním procesu (na dopravníku) s pakovatelností až 0,001 mm
 • Přesné polohování v testovacích a kalibračních přípravcích
 • Zjišťování různých tvarů výrobků
 • Velmi přesné snímání polohy vstřikovacích forem a uzavírání zápustek a lisovacích nástrojů

Zásady pro používání indukčních snímačů

Snímací vzdálenost je definována jako vzdálenost mezi čelem snímače a pohybujícím se terčem z daného materiálu, při které dojde ke změně výstupního signálu
Pro různé vlastnosti kovových materiálů je nutno při návrhu konstrukčního umístění snímače korigovat snímací vzdálenost udávanou v technických parametrech jednotlivých snímačů podle diagramu. Skutečná snímací vzdálenost snímačů Baumer electric je v rozmezí 0,9 až 1,1 jmenovité snímací vzdálenosti. Tato vysoká reprodukovatelnost jednotlivých kusů je zaručena vysokou úrovní a přesností výrobního procesu a pečlivostí nastavení každého vyrobeného kusu a při konstrukci stroje snižuje riziko nepřesností při detekci.
Opakovatelnost spínání, resp. reprodukovatelnost polohy, ve které dojde k sepnutí, je lepší než ±5% (po dobu 8 hodin při okolní teplotě +15 až +35°C), teplotní pracovní rozsah standardních senzorů je od -25 do +75°C
.Magnetické snímače a snímače typu Field - plate

Jsou to přesné a rychlé snímače vhodné pro detekci ocelových součástí prakticky ve všech případech, kde se obvykle používají snímače induktivní. Jejich předností je vyšší spínací frekvence (až 20 kHz) a daleko větší rozlišovací schopnost. Některé typy určené speciálně pro detekci ozubení jsou schopny na lineárním nebo kruhovém ozubení detekovat modul ozubení 0,3.
Vestavěná elektronika dává jedno nebo dvoukanálový výstupní signál s fázovým posuvem pro indikaci směru otáčení, takže lze tyto snímače použít i jako velice efektivní náhrady inkrementálních snímačů, a to bez nutnosti mechanické vazby na pohyblivé díly.
Tyto moderní a výkonné snímače se uplatňují všude tam, kde je nutno detekovat malé kovové součástky, detekovat směr pohybu nebo otáčení a případně detekovat zastavení pohybu.