Partner v průmyslové automatizaci

Naše produkty najdou uplatnění v průmyslové automatizaci, identifikaci
zboží, značení výrobků, v procesních a technologických linkách.

Úvod > Produkty > Průmyslové senzory > Baumer enkodéry > Slovníček pojmů MC

Slovníček pojmů

Enkodery
Rotační snímače sloužící ke snímání rotačních pohybů hřídelů a to jak z hlediska rychlosti pohybu (přírůstkové provedení ) tak z hlediska úhlu natočení (jednootáčkové nebo víceotáčkové absolutní snímače). 
Mechanické provedení těchto snímačů je typicky  s hřídelí (válcovou nebo dutou) nebo bezhřídelové (magnetický přenos pohybu z hřídele na enkoder)
 
Baumer Hübner
Společnost je součástí skupiny Baumer group a zabývá se výrobou enkoderů ,tachogenerátorů a kombinací  především pro nejtěžší aplikace v energetice , hutnictví ,dopravní technice ,…atd.
 
Baumer IVO
Společnost je součástí skupiny Baumer group a zabývá se výrobou enkoderů především pro sběrnicové aplikace a dále výrobou čítačů jak mechanických tak i elektronických a elektromechanických
 
Baumer Thalheim
Společnost je součástí skupiny Baumer group a zaměřuje se především na oblast enkoderů pro rychlostní zpětné vazby na motorech a na výrobu revolverů
 
Přírůstkové snímače
Jsou to rotační snímače, které generují řady ( typicky obdélníkových ) impulzů . Podle provedení v rozsahu až do 320 000 impulzů na jednu otáčku. Snímače jsou standardně vybaveny třemi nebo šesti výstupy. Jedná se o stopu A, stopu B , nulový pulz , případně jejich negované varianty. Stopa A a stopa B jsou o 90° posunuty.
 
Absolutní snímače jednootáčkové
Tyto snímače jsou vybaveny kódovaným kroužkem a používají buď Gray nebo binární kód k rozlišení natočení hřídele. Identifikace natočení je absolutní a i po odpojení a novém, připojení na napájení snímač správně identifikuje skutečnou polohu v rámci jedné otáčky
 
Absolutní snímače víceotáčkové
Tyto snímače jsou vybaveny kódovaným kroužkem pro identifikaci natočení hřídele v rámci jedné otáčky a dále různýmy systémy identifikace počtu otáček. Toto je závislé na technologii používané konkretním výrobcem. Využívá se Gray nebo binární kód. Identifikace natočení je absolutní a i po odpojení a novém, připojení na napájení snímač správně identifikuje skutečnou polohu v rámci jedné otáčky i počet otáček.
 
Optický princip snímání
Enkoder je vybaven transparentním kotoučem s vyznačenými dílky na jedné kružnici - pro přírůstkové snímání nebo kódem v několika soustředných kružnicích pro absolutní snímaní

Magnetický princip snímání
Využívá různého provedení magnetických rotorů s permanentním magnetem, na kterých jsou v příslušném počtu vytvořeny magnetické póly.

Sinusový enkoder
Speciální provedení přírůstkového rotačního snímače , který generuje sinusové impulzy. Tyto mohou být dále zpracovávány interpolací na velký počet obdélníkových impulzů. Používá se typicky jako zpětnovazební snímače na pohonech.
 
Enkodery s analogovým výstupem
Rotační snímače s absolutním snímáním úhlu natočení , kde úhlu natočení odpovídá analogová hodnota výstupního proudu nebo napětí
 
Redundantní provedení
Jedná se o enkoder vybavený dvěma samostatnými systémy umístěnými na jedné hřídeli. Cílem použití těchto enkoderů je zajištění vysoké spolehlivosti a bezpečnosti aplikace.
 
Heavy Duty enkodery
Jedná se o enkodery v mechanicky či teplotně odolných provedeních, určených pro velmi těžké provozy a pro nasazení ve venkovních podmínkách bez dodatečného krytí. Ve většině případů jsou doplněny ochranou proti hřídelovým proudům, které se vyskytují na zařízeních s velkým výkonem.
 
Enkodery s velkým rozsahem teplot
Jedná se o enkodery určené nejčastěji pro použití ve venkovním prostředí a zatížené, byť i krátkodobě, velmi   nízkými teplotami nebo naopak o snímače do vyokých teplot kolem 100°C například v hutních provzech.
 
Lankové enkodery
Jedná se o enkodery , které jsou doplněny samonavíjecím bubnem s lankem, jehož odvíjení je snímáno přírůstkovým nebo víceotáčkovým absolutním enkoderem. Velmi často se používají pro snímání polohy mechanizmů , které jsou kinematicky složité – například nůžkové zdvihací plošiny.
 
Vačkové spínače
Spínací mechanizmy mechanického nebo elektronického typu, které spínají několik samostatných výstupů na základě natočení hřídele.
 
Tachogenerátory
Analogové rotační zpětnovazební snímače pro rychlostní zpětnou vazbu , které generují napětí , které je úměrné rychlosti otáčení.
 
Kombinace
Zařízení které se typicky skládá z tachogenerátoru, enkoderu a rychlostního snímače . Všechny tyto prvky jsou umístěny na společné hřídeli . Použití této kombinace umožňuje snímání několika různých veličin na jednom hřídelovém konci. Typicky se používají v hutnických a energetických zřízeních
 
Rychlostní spínač
Rotační zařízení s binárním výstupem určené pro signalizaci dosažení stanovené rychlosti otáčení hřídele.
 
Snímač náklonu
Elektronické zařízení určené k jednoosému nebo dvouosému snímání úhlu natočení vůči vodorovné rovině. Nejčastější použití je v dopravní technice k polohování strojů ve vodorovné rovině. Výstupem je spojitý signál typu proudové smyčky , případně sběrnicová digitální komunikace.
 
Servopohony
Řízené pohony vybavené současně i polohovou zpětnou vazbou
 
Čítače
Nejčastěji panelové přístroje, určené k počítání  impulzů elektrických nebo mechanických, jejich zpracování a zobrazení na display
 
Tachometry
Nejčastěji panelové přístroje, určené ke snímání impulsního sledu a jeho převod na rychlost a dále zobrazení na display.
 
Mechanická počítadla
Mechanická zařízení určená k počítání impulzů a následnému zobrazení
 
Elektromechanická počítadla
Mechanická zařízení určená k počítání elektrických impulzů a následnému zobrazení
 
Elektronická počítadla.
Nejčastěji panelové přístroje, určené k počítání elektrických impulzů, jejich zpracování a zobrazení na mechanickém display.